vacatures, sales, hr, support
Where profiles become people
vacatures, sales, hr, support
Best kept professionals

 

Werkloosheid daalt tot onder de 5%

De werkloosheid is in juni gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking, meldt het CBS. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar.

UWV: Daling WW-uitkeringen houdt aan

In juni is, net als in voorgaande maanden, het aantal lopende WW-uitkeringen gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Met een daling van 13 duizend (-3,5 procent) komt het aantal WW-uitkeringen deze maand uit op 372 duizend.

UWV: Sterke afname nieuwe uitkeringen in het eerste halfjaar van 2017

UWV verstrekte 208 duizend nieuwe uitkeringen in het eerste halfjaar van 2017. Hiermee is het aantal nieuwe uitkeringen met 20,7 procent afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016.

Jeugdwerkloosheid lager, werkloosheid ouderen nog hoger dan in 2011

Bijna zes jaar geleden was het werkloosheidspercentage voor het laatst lager dan 5. Daarna nam de werkloosheid tot begin 2014 toe, om vervolgens weer te dalen. Onder jongeren is de werkloosheid sneller afgenomen dan onder 45-plussers.

De jeugdwerkloosheid was in juni met 8,9 procent ook lager dan zes jaar geleden (9,5 procent). Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers was echter nog hoger dan in 2011 (4,7 tegenover 4,1). Verder daalt de jeugdwerkloosheid de laatste drie maanden sneller dan bij de oudere leeftijdsgroepen. De daling van de werkloosheid bij ouderen vlakte begin 2017 juist af.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in juni 66,6 procent betaald werk. Dat zijn 8,6 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 11 duizend per maand gegroeid. Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 446 duizend werkloos.

In het eerste kwartaal van 2017 waren bijna 3,9 miljoen mensen niet op zoek naar werk of niet direct beschikbaar voor werk. Daarvan gaven ruim 3,2 miljoen mensen aan niet te willen of kunnen werken vanwege bijvoorbeeld een opleiding, zorg, ziekte of hoge leeftijd. De overige ruim 600 duizend waren óf niet beschikbaar óf niet op zoek naar werk.

Meer werklozen vinden werk

Het aantal werklozen daalt vooral doordat meer mensen werk vinden dan dat mensen hun baan verliezen. In juni waren er 118 duizend werkenden die drie maanden eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 81 duizend mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog betaald werk hadden. De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (167 duizend), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (148 duizend).

Wil je het gehele rapport lezen klik hier

Bron: CBS


www.careertree.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.