vacatures, sales, hr, support
Where profiles become people
vacatures, sales, hr, support
Best kept professionals

 

Disclaimer

CareerTree B.V. (hierna te noemen Careertree) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32132906. CareerTree is statutair gevestigd aan Wintertalinglaan 21, 1343 AV, te Almere. CareerTree is kantoor houdende aan Veluwezoom 7, 1327AA, te Almere.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.careertree.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Inhoud

CareerTree heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de informatie op de site incorrect en/of incompleet is. CareerTree behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen in de informatie op haar website aan te brengen.

Aansprakelijkheid

CareerTree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden getoond op haar website. CareerTree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van haar website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en/of incompleet is. CareerTree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud op de aan haar website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud, of delen van de inhoud van de website, maken inbreuk op intellectuele rechten. CareerTree behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CareerTree.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
www.careertree.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.